برای عشق تمنا کن ولی خوار نشو


برای عشق قبول کن ولی غرورت رو نشکن


برای عشق گریه کن ولی به کسی نگو


برای عشق مثل شمع بسوز ولی نذار پروانه بفهمه


برای عشق جون بده ولی جون کسی رو ازش نگیر


برای عشق وصال کن ولی فرار نکن


برای عشق زندگی کن ولی عاشقانه زندگی کن


[تصویر: 2125.gif]

برای عشق خودت باش ولی خوب باش