چت روم

چگونه عاشق شویم

درد و دل

 

درد و دلکاش وقتی زندگی فرصتی دهد ، گاهی از پروانه ها یادی کنیم

کاش بخشی از زمان خویش را ، وقف قسمت کردن شادی کنیم


کاش گاهی در مسیر زندگی ، باری از دوش نگاهی کم کنیم

فاصله های میان خویش را ، با خطوط دوستی مبهم کنیم کاش

کاش وقتی آرزویی میکنیم ، از دل شفاف مان هم رد شود

 کاش مرغ آمین هم از آنجا بگذرد ، حرف های قلبمان را بشنود

 

کاش عاشقی که از کنار عاشقش می گذرد ، نسیم عشقش را مخفی نکند

 

ولی در رسم دنیای امروز ، کاش خیالی بیش نیست

 
 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۰ساعت 21:37  توسط سعید افشین  |